Skip to content


Tag Archives: Coda

 1. Присваиваем favicon своему сайту. Ноябрь 26, 2009

  Posted in про wordpress.

  1 comment
 2. Переезд wordpress на виртуальный хостинг. Ноябрь 20, 2009

  Posted in про wordpress.

  8 comments
 3. Локализация шаблона WordPress. Ноябрь 19, 2009

  Posted in про wordpress.

  2 comments